Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lustrumcongres 2016: “FOCUS”

7 oktober 2016

Koninklijke Burgers’ Zoo Arnhem

focus-logo-1000De mond is een integraal deel van het lichaam. Ontstekingen in de mond hebben dan ook, net als andere ontstekingen in het lichaam, invloed op de algemene gezondheid. Het is dus belangrijk om ook de mond ontstekingsvrij te houden. De valkuil hierbij is dat odontogene en tandvleesontstekingen vaak pijnloos verlopen, waardoor ze meestal door patiënten niet worden onderkend en een chronisch karakter krijgen. Verspreiding van bacteriën verloopt via de bloedbaan en kan spontaan ofwel naar aanleiding van tandheelkundige ingrepen plaatsvinden. Tijdens dit congres krijgt u antwoord op relevante vragen. Wat zijn de risico’s op bacteriemie als gevolg van ontstekingen in de mond? Welke patiënten lopen een risico? Wat zijn de gevaren? Wat zijn de eventuele benodigde voorzorgsmaatregelen bij risicopatiënten? Een van die voorzorgsmaatregelen is de endocarditis antibiotica profylaxe. Over de richtlijn die hierbij hoort bestaat momenteel veel discussie hetgeen dwingt tot nuancering. Ook biedt deze richtlijn een handvat om de toepassing van richtlijnen op patiëntniveau kritisch onder de loep te nemen.

Programma

08:15 uur Ontvangst met koffie

09:15 uur Opening door moderator Rinke van de Brink

[accordion]
[pane title=”Rinke van de Brink (journalist, schrijver)“]

Rinke van den Brink (1955) is journalist en schrijver. Sinds 2005 is hij redacteur gezondheidszorg van NOS Nieuws. Hij begon zijn journalistieke carrière in 1977 en werkte sindsdien onder meer voor de VARA- en VPRO-radio, als Nederlands correspondent van verschillende Franstalige media en als redacteur van Vrij Nederland. Hij schreef vier boeken over extreem-rechts in West-Europa. Begin maart 2013 publiceerde hij na jarenlange research bij uitgeverij De Geus in Breda Het einde van de antibiotica – Hoe bacteriën winnen van een wondermiddel. In juni 2015  verscheen een sterke uitgebreide Duitse bewerking van dit boek, Das Ende der Antibiotika. Voor 2017 staat een Engelstalige versie op stapel.
[/pane]

[/accordion]

9:30 uur 25 jaar (V)MTI

[accordion]

[pane title=”Drs. Sjam Sjamsoedin (ziekenhuistandarts en VMTI coryfee)” ]

Studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Van 1977 tot heden tandarts in de algemene praktijk. Van 1977 tot 1983 als staflid verbonden aan de UvA (heden ACTA). Van 1983 tot 2012 als ziekenhuistandarts verbonden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC).

[/pane]
[pane title=”meer info” ]

Op 11 oktober 1991 vond in het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam het allereerste symposium van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) plaats onder de bezielende leiding van prof. dr. Luzi Abraham-Inpijn. Twintig jaar later werd prof. dr. Fred Rozema de eerste hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie (MTI) en werd het onderwerp definitief als vakgebied gepositioneerd. Deze korte voordracht neemt u mee in de boeiende geschiedenis van de (V)MTI.

[/pane][/accordion]

9:45 uur Risico’s van systemische verspreiding van orale foci (lezing in het Engels)

[accordion]

[pane title=”Dr. Riina Richardson (tandarts, infectioloog en patholoog)“]

Dr. Riina Rautemaa-Richardson is an Oral Mircobiologist who has worked as a Consultant Medical Mycologist at the University Hospital of South Manchester and a Senior Lecturer in Infectious Diseases and Medical Education at the University of Manchester since 2009. She is a member of the UHSM Infectious Diseases team and she has expertise in oral microbiology, medical microbiology, medical mycology, infectious diseases, infection prevention, antimicrobial stewardship, mucosal immunology as well as oral and vaginal health and disease. She has a special interest in chronic oral candidosis and expertise in the management of a spectrum of other mycoses including fungal sinusitis and skin infections in compromised patients. Her research group undertakes basic research (genomics, pathogenesis and mechanisms of antimicrobial drug resistance and carcinogenicity of microbial acetaldehyde production), applied laboratory work (models of pathogenesis, molecular diagnostics, antifungal resistance testing, pharmacology of new antimicrobials), and clinical studies. Her main research emphasis is on the pathogenesis of chronic mucosal infections. She described a novel immune evasion mechanism for gram-negative bacteria in 2001 and she was first to publish that one of the major pathogens in chronic periodontitis, Porphyromonas gingivalis can cause an intracellular infection in the oral epithelia. She was also the first to describe the carcinogenicity of chronic oral candidal infection in APECED patients and that the production of carcinogenic acetaldehyde from dietary sugars and alcohol could partially explain this. She has published a series of papers on the development of antifungal resistance in Candida albicans in APECED patients. In addition, she has produced systematic data on severe odontogenic infections and their risk factors. To date she has published a total of over 100 peer-reviewed articles and books or book chapters in the field of medical microbiology, mucosal immunology, infectious diseases and oral medicine.

[/pane]
[pane title=”meer info” ]

Lokale invasieve odontogene infecties leiden steeds vaker tot een ziekenhuisbehandeling. De incidentie van systemische dentogene infecties is moeilijk te duiden, omdat de bacteriën uit de mond vaak niet als oorzaak worden onderkend. Deze voordracht weidt uit over de risico’s van systemische verspreiding van orale foci, waarbij diverse belangrijke patiëntfactoren worden besproken.

[/pane][/accordion]

10:30 uur (On)zinnig focusonderzoek 

[accordion]

[pane title=”Prof. dr. Fred Rozema (MKA-chirurg en hoogleraar MTI)” ]

Prof. dr. Fred R. Rozema is medio 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie (MTI) bij ACTA. Het betreft een nieuw ingestelde leerstoel. De leeropdracht richt zich op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat de brug kan slaan tussen het medisch en tandheelkundig handelen in zowel de tandheelkundige als medische beroepspraktijk.
Tevens is Rozema aangesteld als staflid bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van het AMC en het VUmc.
Daarnaast is hij werkzaam als MKA-chirurg bij het HagaZiekenhuis te Den Haag.

[/pane]
[pane title=”meer info” ]

Bij invasieve medische therapieën zal de behandelend specialist vaak de tandarts of MKA-chirurg vragen om een dentogeen focusonderzoek. Wat moet nu als een focus beschouwd worden? Is een focus absoluut of relatief en juist afhankelijk van de voorgenomen ingreep? In deze voordracht zal worden ingegaan op diverse aspecten van het focusonderzoek, zoals redenen, urgentie en de mogelijke behandelingen die hieruit voortvloeien.

[/pane][/accordion]

11:00 uur Pauze

11:30 uur Focus op interactie; een filosofisch perspectief

[accordion]

[pane title=”Dr. Sybrandt van Keulen (filosoof, onderzoeker en docent)“]

Sybrandt van Keulen is filosoof, onafhankelijk onderzoeker en redacteur. Hij is gespecialiseerd op het gebied van de filosofie van de kunst en esthetica*. *Zijn meest recente publicatie is de samenstelling en redactie van *Hoe kunst en filosofie werken *(Boom 2014). Hij is gepromoveerd aan de
Universiteit van Amsterdam op *Kosmopolitieken van Kant, Lévi-Strauss en Derrida: deconstructies van het filosofische en antropologische kosmopolitisme *(Klement 2005). Van 2006 tot en met 2013 was hij hoofdredacteur van het online tijdschrift Esthetica

[/pane]
[pane title=”meer info” ]

Tijdens dit intermezzo ligt de focus op de overeenkomst tussen interactie en het spelen (van een spel). Het gaat hierbij om de doelrationaliteit van spelen: waarom willen we spelen, welke behoefte wordt ermee bevredigd?

[/pane][/accordion]

11:50 uur Focus op het onzichtbare

[accordion]

[pane title=”Drs. Rinke van den Brink (senior-redacteur gezondheidszorg NOS en auteur)“]

Rinke van den Brink (1955) is journalist en schrijver. Sinds 2005 is hij redacteur gezondheidszorg van NOS Nieuws. Hij begon zijn journalistieke carrière in 1977 en werkte sindsdien onder meer voor de VARA- en VPRO-radio, als Nederlands correspondent van verschillende Franstalige media en als redacteur van Vrij Nederland. Hij schreef vier boeken over extreem-rechts in West-Europa. Begin maart 2013 publiceerde hij na jarenlange research bij uitgeverij De Geus in Breda Het einde van de antibiotica – Hoe bacteriën winnen van een wondermiddel. In juni 2015  verscheen een sterke uitgebreide Duitse bewerking van dit boek, Das Ende der Antibiotika. Voor 2017 staat een Engelstalige versie op stapel.

[/pane]
[pane title=”meer info” ]

Het gaat niet goed met het wondermiddel antibioticum. Bacteriën zijn het geneesmiddel steeds vaker de baas in de oeroude wapenwedloop tussen beide. En de vooruitzichten worden er niet beter op. Gebrek aan sanitatie en hygiëne en overmatig gebruik van antimicrobiële middelen dragen bij aan de selectie van resistente bacteriën en de verspreiding daarvan. De reisgewoonten van mensen en de wereldwijde handel in dieren en voedsel doen de rest. Ingrijpen is dringend nodig. Maar hoe? De belangrijkste punten van aandacht worden in deze voordracht besproken.

[/pane][/accordion]

12:15 uur Uitreiking VMTI wetenschapsprijzen

12:30 uur Lunch

14:00 uur Van kunstklep naar kunstgebit?

[accordion]

[pane title=”Dr. Robert Riezebos (cardioloog)“]

Robert Riezebos is sinds 1999 arts en sinds 2009 als cardioloog verbonden aan het OLVG te Amsterdam. In 2011 promoveert hij aan de UvA op het proefschrift Biochemical risk assessment and invasive strategies for acute coronary syndromes without ST-segment elevation. Vanaf 2013 is hij voorzitter van het Hartcentrum, afdeling Cardiologie. Het Hartcentrum OLVG is een van de grootste interventie centra van Nederland en gespecialiseerd in complexe cardiale zorg. Het verzorgt het volledige palet van hart- en aortachirurgie en cardiologische behandelingen. Het aandachtsgebied van Riezebos betreft de non-invasieve beeldvorming en met name de multi-modality imaging. Binnen het multidisciplinaire team van medisch specialisten is hij expert in de diagnostiek en behandeling van endocarditis.

[/pane]

[pane title=”meer info” ]

Micro-organismen in het bloed en de ontstekingsreacties die daaruit voorvloeien dragen bij aan de ontwikkeling van hart en vaatziekten. Hierbij is er een link met de mondgezondheid aangezien er ook geregeld bacteriën uit de mond worden teruggevonden in het vaatstelsel. Deze voordracht gaat in op de epidemiologie en pathofysiologie van hart en vaatziekten waarbij orale bacteriën mogelijk een rol spelen. De focus ligt op endocarditis om de discussie rondom de endocarditis profylaxe goed te kunnen begrijpen.

[/pane][/accordion]

14:45 uur Controversen in endocarditis profylaxe (lezing in het Engels)

[accordion]

[pane title=”Prof. dr. Martin Thornhill (arts, tandarts en hoogleraar Translational Research in Dentistry)“]

MBBS, BDS, FDSRCS (Edin), FDSRCSI, FDSRCS (Eng), MSc, PhD.

Professor of Translational Research in Dentistry at the University of Sheffield, UK

Brief Biosketch:

Martin Thornhill qualified in medicine from King’s in London in 1978 and then qualified in dentistry from King’s in 1982. He was awarded an MSc with honours (1986) before being awarded an MRC Training Fellowship and studying for a PhD at the University of London (awarded 1990).

He became a Consultant in Oral Medicine in 1992 and a Fellow of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh (1988), Ireland (1992) and London (2002). In 1994 he was appointed to the Chair of Medicine in Dentistry at the University of Manchester before moving in 1998 to take up the Chair of Clinical Oral Science at Bart’s and the London School of Medicine and Dentistry in London. Then in April 2002, he was appointed to the Castella endowed Chair of Aging Research and became Chair of the Department of Dental Diagnostic Sciences at the University of Texas Health Sciences Centre in San Antonio, USA. He returned to the UK in August 2005 to take up the Chair of Oral Medicine at the University of Sheffield and in 2013 became Professor of Translational Research in Dentistry at the University of Sheffield. He also holds an appointment as Adjunct Professor of Oral Medicine at The Carolinas Medical Center, Charlotte, N. Carolina, USA.

He has more than 160 peer-reviewed publications, including papers in the New England Journal of Medicine, Lancet, BMJ and Circulation and has generated more than €7m of grant income. His research spans basic, translational and clinical research. Recent research has focussed on the development of new diagnostic technologies for diagnosis of potentially malignant oral lesions and new technologies for delivering drugs to and across the oral mucosa for the treatment of both oral mucosal and systemic diseases. Another important area of current research is the role of invasive dental procedures and poor oral hygiene in the development of systemic diseases particularly infective endocarditis.

[/pane]

[pane title=”meer info” ]

Invasieve tandheelkundige ingrepen gaan doorgaans gepaard met een bacteriemie die mogelijk een bijdrage levert aan het ontstaan van endocarditis. Omdat deze aandoening een hoge morbiditeit en mortaliteit kent, wordt sinds de jaren 50 antibiotica profylaxe voorgeschreven bij invasieve tandheelkundige behandelingen van risicopatiënten. Echter, over de effectiviteit van endocarditis profylaxe bestaat momenteel veel discussie. Autoriteiten van verschillende landen komen tot tegenstrijdige richtlijnen ondanks dat zij zich baseren op dezelfde wetenschappelijke literatuur. Vanzelfsprekend leidt dit tot verwarring bij mondzorgprofessionals, huisartsen, cardiologen en patiënten. Tijdens deze voordracht wordt er ingegaan op de wetenschappelijke literatuur en de verschillende richtlijnen. Daarnaast wordt ook besproken hoe de richtlijnen geïnterpreteerd moeten worden om optimale zorg te kunnen verlenen.

[/pane][/accordion]

15:30 uur Pauze

16:00 uur Van Pubmed tot individuele patiëntenzorg (lezing in het Engels)

[accordion]

[pane title=”Prof. dr. Neal Maskrey (huisarts en hoogleraar Evidence-Informed Decision Making)“]

Neal spent 20 years as a GP in Yorkshire, the last third combined with developing primary care for a Health Authority. The second half of his career involved producing evidence summaries and supporting the implementation of evidence as a director of the UK National Prescribing Centre and programme director of the Medicines and Prescribing Centre at NICE.  He is now honorary professor of evidence informed decision making at Keele University, and co-leads a European evidence-based, academic detailing programme at the University of Amsterdam. Until the last year he had never held a post where research was part of the remit, yet his publications ranking on ResearchGate is in the top 20%. He has a Masters in Prescribing Science, has been a Fellow of the RCGP for more years than he likes to remember, and with some success has taught the basics of evidence-based practice to health care professionals since1991. Despite all this effort, decisions made in health care are not strongly based on the best available evidence. There is 40 years of research which explains why this is normal, but we don’t learn much about it from health care curricula because it  comes from cognitive psychology and behavioural economics. Neal’s presentation will summarise why guidelines can only be a guide, how individual’s make decisions, how they might make them better, and how all this fits into the complex skill set he hopes the health care professionals looking after himself, his family and his friends will possess.

[/pane]

[pane title=”meer info” ]

Evidence based medicine (EBM) heeft in de laatste decennia met recht een belangrijke plek verworven in de dagelijkse praktijk. Echter, zorgverleners en patiënten zijn steeds vaker ontevreden over hoe EBM tegenwoordig wordt toegepast in de zorg van de individuele patiënt. Richtlijnen lijken steeds meer de gezondheidszorg te dicteren, waardoor het autoritair en bureaucratisch wordt. Bovendien wordt de toepassing van richtlijnen steeds vaker gekoppeld aan het honorarium van zorgverleners vanuit zorgverzekeraars. Hierdoor wordt het voldoen aan de voorwaarden van een aandoening, zoals beschreven in de richtlijn, een doel op zich. Het concept EBM is toe aan vernieuwing. Deze voordracht gaat in op de knelpunten van de EBM zoals deze nu wordt toegepast. Daarnaast worden handvatten geboden om zowel de behandelaar als de patiënt te helpen bij het maken van de juiste keuzes bij het gebruik van EBM op individuele basis.

[/pane][/accordion]

 

16:45 uur Borrel met muzikale opluistering van Tswings

18:00 uur Start lustrumdiner (max. 100 personen)

[space_40]

[btn text=”naar inschrijving” tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=”/aanmelden-inschrijven/” target=”_self”]

[space_40]

Extra info:

Lustrumfeest

Ter ere van het 5de lustrum wordt er een lustrumwaardig aperitief met diner en aansluitend feest (met DJ) georganiseerd. Er is een maximum capaciteit van 100 deelnemers. Wees er dus snel bij.

Accreditatie is aangevraagd voor:

-KNMG voor huisartsen, specialisten oudergeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (cluster ABC 1) en medisch specialisten

-KRT voor tandartsen

-KRM voor mondhygiënisten

-NVMKA voor kaakchirurgen

 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Afdrukken

Philips_SonicareReversed_logo_2014_RGBLeaflet Psyfar mei2010_v2.inddlogo3M-45

 

 

 

Gegevens

Datum:
7 oktober 2016

Locatie

Koninklijke Burgers’ Zoo
Antoon van Hooffplein 1
Arnhem, 6816 SH Nederland
+ Google Maps

Onze Sponsors