Contributie VMTI:         55 euro *

Congres VMTI leden:    225 euro

Congres huisartsen:      225 euro

Congres niet-leden:      325 euro

Congres studenten:      125 euro

Congres assisterenden: 125 euro

Studentensymposium:   10 euro

 

* Nieuwe leden worden geacht minimaal 2 jaar lid te blijven.