De mondzorg is een onlosmakelijk onderdeel van de algemene gezondheid

De mond is een multifunctioneel orgaan welke een zeer belangrijke rol speelt in het dagelijks leven. Het is de entrée naar het spijsverteringskanaal en indirect ook naar de rest van het lichaam. De mond is daarmee een wezenlijk onderdeel van het lichaam en toch is er nog een sterke tendens om de mond los te zien van de het lichaam.

De opleidingen geneeskunde en tandheelkunde zijn momenteel vrijwel geheel gescheiden van elkaar. En dat is merkwaardig, want de tandheelkunde is in Nederland uit de geneeskunde voortgekomen. Kennelijk leek deze scheiding decennia lang verantwoord. De tandheelkunde is daarmee verworden tot het hoofdzakelijke uitvoeren van technische verrichtingen. Dat lijkt echter nu onverantwoord, doordat in toenemende mate uit onderzoek blijkt dat er relaties bestaan tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid en vice versa.

Daarnaast hebben behandelingen van artsen en mondzorgprofessionals invloed op elkaars werkterrein. Het is dus van belang dat zorgverleners goed op de hoogte zijn van deze medisch tandheelkundige interacties om goede zorg te kunnen verlenen.

Onze wetenschappelijke vereniging is er voor álle zorgprofessionals!

Een belangrijk doel van de VMTI is dan ook om de bewustwording en kennis op het gebied van Medisch Tandheelkundige Interactie (MTI) bij alle groepen zorgprofessionals te vergroten.

Het bestuur weet dat we geen specifieke gedifferentieerde groep mondzorgprofessionals of collega geneeskundigen vertegenwoordigen. Desondanks is de VMTI relevant. Ze heeft in toenemende mate leden en congresgangers aan zich weten te binden….. en daar blijft het bestuur onverkort haar best voor doen.

Fred Rozema, voorzitter VMTI