Video’s

De mond is de spiegel van de gezondheid

Medicatiebijwerkingen in de mond

 

Blad/Tijdschrift

Dental Tribune, aug. 2019 – Hoe te handelen wanneer elke seconde telt?