Wanneer een wetenschappelijke vereniging het bevorderen van wetenschappelijke ontwikkelingen in een bepaald vakgebied hoog in het vaandel voert, is het belangrijk om wetenschappelijk onderzoek in dat vakgebied te stimuleren. Voor de VMTI leidde deze gedachtegang tot het instellen van de VMTI wetenschapsprijzen. Eénmaal per jaar reikt de VMTI maximaal twee VMTI wetenschapsprijzen uit, namelijk een publicatie- en proefschriftprijs. Daarnaast is een VMTI stipendium ingesteld voor een veelbelovend protocol voor onderzoek op het gebied van de medisch-tandheelkundige interactie. De kandidaten zijn onderzoekers die zich bezighouden met onderzoek op gebieden die binnen de doelstellingen van de VMTI vallen. De VMTI wetenschapsprijzen en het stipendium hebben een aanmoedigend karakter om een onderzoek op het terrein van de medisch-tandheelkundige interactie te verrichten of te continueren.
Mits de kwaliteit van de inzendingen dit toelaat, worden jaarlijks beide prijzen en het stipendium uitgereikt tijdens het wetenschappelijk congres. Het bestuur hoopt hiermee (jonge) onderzoekers te motiveren tot het doen van onderzoek op het boeiende raakvlak tussen de tandheelkunde en de geneeskunde.

Aan de publicatieprijs is een geldbedrag van €750 verbonden, aan de proefschrift prijs een bedrag van €1250 en aan het VMTI stipendium een bedrag van €250.

Inzendingen ontvangen we graag digitaal:

info@vmti.nl