Home

Het VMTI congres heeft op 6 oktober jongstleden plaatsgevonden. Binnenkort meer over een volgend congres.

Missie

Geneeskundige en tandheelkundige zorg zijn vaak strikt gescheiden waardoor er te weinig aandacht is voor de interactie tussen de mond en de algemene gezondheid. Ook de behandelingen binnen beide zorgtypes kunnen ingrijpende gevolgen hebben over en weer. De VMTI streeft ernaar de wederzijdse kennis van geneeskunde en tandheelkunde te vergroten, zodat de patiëntenzorg beter wordt.

Lid worden

Wilt u inspraak in het bevorderen van de kennis van de medisch tandheelkundige interactie bij zowel de tandheelkundige als medische professionals? Wenst u meer te weten te komen over de rol van de tandheelkunde binnen de geneeskunde of juist andersom? Wordt dan lid van de VMTI voor slechts 55 euro per jaar en stuur een e-mail naar info@vmti.nl. Geniet bovendien van een aanzienlijke korting op de congresprijzen.

Onze Sponsors